• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 березня 2022 р. № 325
  Київ
  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення зміни, що додаються.

  2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій/військових адміністрацій/цивільно-військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі):

  подати до Національної служби здоров’я протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою перелік закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім — спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають різницю між нарахованою заробітною платою за лютий 2022 р. та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати їх надходження з урахуванням результатів аналізу даних бухгалтерського обліку закладів охорони здоров’я та відповідного обґрунтування, підготовленого надавачем медичних послуг, більше 50 000 гривень;

  здійснювати контроль за справедливим нарахуванням заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які належать до сфери їх управління, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 2 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 7, ст. 365), за ефективним використанням надходжень такими закладами охорони здоров’я та надавати до Національної служби здоров’я щомісяця до 15 числа інформацію про заклади охорони здоров’я комунальної форми власності (крім – спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають різницю між нарахованою заробітною платою за попередній період та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку, більше 50 000 гривень та відповідно розмір нарахованої заробітної плати за відповідний період та розмір виплаченої за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 24 лютого 2022 року, крім підпунктів 1—4 пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 березня 2022 року.

               Прем’єр-міністр України             Д. ШМИГАЛЬ


  Інд. 73