• In English
 • Уряд вніс зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів з метою удосконалення механізмів, які застосовуються під час здійснення заходів з реалізації комплексної реформи державного управління.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 листопада 2016 р. № 905 схвалено Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ, метою якої є створення необхідних умов для підготовки та реалізації національних реформ шляхом оновлення і посилення кадрового потенціалу через залучення на державну службу кваліфікованих і компетентних фахівців — фахівців з питань реформ. З метою реалізації положень Концепції у Законі України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” затверджено видатки в обсязі 1 630,7 млн. гривень.

  У 2017 році в окремих центральних органах виконавчої влади розпочато здійснення заходів з комплексної реформи державного управління.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013 схвалено Концепцію оптимізації системи центральних органів виконавчої влади.

  Постанова “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” спрямована на корегування деяких положень ряду постанов Уряду з урахуванням досвіду проведення реформи державного управління у 2017 році та перспективного бачення впровадження реформи у 2018 році, зокрема, у частині визначення критеріїв розподілу коштів для здійснення реформи та напрямів їх використання.

  Водночас розпорядженням Уряду “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2018 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління” передбачено розподілити бюджетні кошти між відповідними органами виконавчої влади з метою фінансового забезпечення впровадження у цих органах посад фахівців з питань реформ.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 березня 2018 р. № 235
  Київ
  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Міністерству фінансів разом з Національним агентством державної служби та за участю Секретаріату Кабінету Міністрів України розробити і подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) з метою скорочення граничної чисельності працівників станом на 1 січня 2019 р. з урахуванням вимог Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919).

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 40