• In English
 • Урядом внесено зміни до Положення про Пенсійний фонд України з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства.

  Постановою визначено, що Пенсійний фонд України:

  веде реєстр платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (у складі Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

  організовує обмін відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, який проводиться між органами Пенсійного фонду України та Державною фіскальною службою України.

  Крім того, передбачено, що правління Пенсійного фонду України є правомочним приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше, ніж половина членів його правління.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 квітня 2018 р. № 307
  Київ
  Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 60, ст. 1652; 2017 р., № 41, ст. 1278, № 86, ст. 2609), такі зміни:

  у пункті 4:

  підпункт 5 після слів “(далі — реєстр застрахованих осіб)”  доповнити словами “та у складі зазначеного реєстру — реєстр платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”;

  в абзаці п’ятому підпункту 6 слово “поданих” замінити словами “документів, поданих для призначення пенсії, та”;

  у підпункті 81 слово “Мінфіном” замінити словом “ДФС”;

  у другому реченні абзацу дев’ятого пункту 10 слова “двох третин” замінити словом “половини”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73