• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 09 жовтня 2020 р. № 1271-р
  Київ
  Про внесення пропозицій щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа

  1. У зв’язку із недружніми діями Республіки Нікарагуа, зокрема неправомірним та неузгодженим з Україною призначенням почесного консула на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України та Конституції України, підкреслюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах державного кордону є цілісною та недоторканною, керуючись Статутом ООН, Декларацією про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН від 24  жовтня 1970 р., Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН “Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння” від 12 грудня 2001 р. № 56/83 та положеннями статті XXI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, підтверджуючи невіддільне суверенне право України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, усвідомлюючи потребу щодо невідкладного та ефективного реагування на наявні та потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи недружні дії іноземних держав, відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на п’ять років таких секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа:

  1) обмеження торговельних операцій із товарами групи 08, 09 і 24 згідно з УКТЗЕД у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки із підприємствами-резидентами;

  2) повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

  3) запобігання виведенню капіталів за межі України;

  4) зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

  5) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій у Республіку Нікарагуа, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території Республіки Нікарагуа;

  6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну із Республіки Нікарагуа чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами Республіки Нікарагуа;

  7) заборона здійснення Національним банком реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент Республіки Нікарагуа;

  8) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

  2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству закордонних справ, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству інфраструктури, Державній митній службі, Державній податковій службі разом із Службою зовнішньої розвідки, Службою безпеки, Національним банком та іншими державними органами відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та його ефективність.

  3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав про запровадження обмежувальних заходів.


          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 27