• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 20 січня 2021 р. № 36-р
  Київ
  Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Республіки Ємен

  1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 26 лютого 2014 р. № 2140, від 24 лютого 2015 р. № 2204, від 14 квітня 2015 р. № 2216, від 24 лютого 2016 р. № 2266, від 23 лютого 2017 р. № 2342, від 26 лютого 2018 р. № 2402, від 26 лютого 2019 р. № 2456 і від 25 лютого 2020 р. № 2511 щодо Республіки Ємен відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі — санкції):

  1) заборона до 26 лютого 2021 р. або до прийняття відповідного рішення Радою національної безпеки і оборони України (але не пізніше 26 лютого 2021 р.) в’їзду на територію України або транзиту через її територію визначеним Комітетом Ради Безпеки ООН, утвореним згідно з пунктом 19 резолюції Ради Безпеки ООН від 26 лютого 2014 р. № 2140 (далі — Комітет), фізичним особам за переліком згідно з додатком.

  Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:

  Комітет у кожному окремому випадку прийме рішення про те, що така поїздка є гуманітарною необхідністю, у тому числі для виконання релігійних обов’язків;

  в’їзд або транзит необхідні для участі в судовому процесі;

  Комітет визначить, що у конкретному випадку такі поїздки або транзит сприятимуть досягненню цілей миру та національного примирення в Республіці Ємен.

  Міністерство закордонних справ протягом 48 годин після прийняття такого рішення повідомить Комітетові, що у конкретному випадку такі поїздки або транзит сприятимуть миру та стабільності в Республіці Ємен.

  Застосування зазначеної санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на територію України громадянам України;

  2) вжиття до 26 лютого 2021 р. або до прийняття відповідного рішення Радою національної безпеки і оборони України (але не пізніше 26 лютого 2021 р.) заходів до блокування (замороження): коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, які розміщені на території України та прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем фізичних осіб за переліком згідно з додатком, а також фізичних осіб, які діють від їх імені або за їх дорученням, чи юридичних осіб, які контролюються ними або перебувають у їх власності, у тому числі заборона надання громадянами України або будь-якими фізичними чи юридичними особами на території України коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів фізичним особам за переліком згідно з додатком, або в інтересах зазначених осіб та осіб, які діють за їх дорученням.

  Зазначена санкція не застосовується у разі, коли кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси за рішенням державних органів:

  необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, податків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах послуг спеціалістам та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, або сплатою зборів чи платою за обслуговування відповідно до законів України у зв’язку із поточним зберіганням або утриманням суми коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, які заблоковано згідно з цим підпунктом, після надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про намір надати доступ до таких коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів за відсутності негативного рішення Комітету протягом п’яти робочих днів з дати надходження повідомлення;

  необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про прийняття відповідного рішення та його схвалення Комітетом;

  є предметом, на який звертається стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітражним рішенням. У такому разі такі кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси можуть використовуватися для виконання відповідного рішення за умови, що рішення прийняте до   26 лютого 2014 р. та не спрямоване на задоволення інтересів фізичних осіб за переліком згідно з додатком і Комітетові повідомлено про це через Міністерство закордонних справ.

  Дозволити поповнення рахунків, заблокованих (заморожених) відповідно до цього підпункту, за рахунок відсотків чи інших надходжень або виплат за контрактами, угодами чи зобов’язаннями, які виникли до дати, коли зазначені рахунки потрапили під дію положень резолюції Ради Безпеки ООН від 26 лютого 2014 р. № 2140, за умови, що такі відсотки, інші надходження та виплати також будуть заблоковані (заморожені).

  Санкції, визначені цим підпунктом, не повинні перешкоджати здійсненню виплат за контрактами фізичними особами за переліком згідно з додатком за умови, що такий контракт підписаний до моменту включення таких фізичних осіб до переліку, визначеного Комітетом, та за умови, що виплати не були отримані безпосередньо чи опосередковано фізичними особами за переліком згідно з додатком та після того, як Комітет буде попереджено за десять робочих днів про намір надати згоду на здійснення таких виплат;

  3) дотримання до прийняття відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України вимог щодо заборони безпосереднього чи опосередкованого постачання, продажу, передачі або надання фізичним особам за переліком згідно з додатком та особам, які діють від їх імені або за їх дорученням в Республіці Ємен, або в їх інтересах з території України, або громадянами України, або з використанням морських чи повітряних суден під Державним Прапором України:

   озброєнь та пов’язаних з ними матеріальних засобів усіх типів, включаючи зброю та боєприпаси, військові транспортні засоби та техніку, напіввійськове спорядження та запасні частини до них;

  послуг з навчання, технічної допомоги, фінансової та іншої допомоги, пов’язаної з провадженням військової діяльності або з наданням, технічним обслуговуванням або використанням будь-якого озброєння та пов’язаних з ним матеріальних засобів, включаючи надання озброєного найманого персоналу незалежно від країни його походження;

  4) вжиття заходів до прийняття відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України для проведення огляду на території України, у тому числі в морських портах та аеропортах, будь-якого вантажу, який направляється до Республіки Ємен, за наявності у компетентних державних органів України інформації, яка надає вагомі підстави вважати, що вантаж містить предмети, зазначені у підпункті 3 цього пункту.

  Оперативно надавати Комітетові через Міністерство закордонних справ початковий звіт із зазначенням підстав для проведення такого огляду та результатів його проведення;

  5) проводити вилучення та знищення до прийняття відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України (у тому числі шляхом знешкодження, приведення до стану непридатності, зберігання на складі або передачі іншій державі, яка не є державою походження або призначення, з метою утилізації) предметів, визначених у підпункті 3 цього пункту.

  Подавати Комітетові через Міністерство закордонних справ протягом 30 днів письмовий звіт із зазначенням деталей проведеного вилучення та знищення або передачі таких предметів, їх опису, походження та пункту призначення;

  6) Комітет може у кожному окремому випадку прийняти рішення щодо звільнення з-під дії застосування санкцій, визначених у            підпунктах 1—5 цього пункту, якщо Комітет визначить, що таке звільнення необхідне для сприяння роботі ООН та інших гуманітарних організацій в Республіці Ємен, або будь-якій іншій меті, яка відповідає цілям резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Республіки Ємен.

  2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних державних органів інформацію про рішення Комітету, необхідну для виконання відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Республіки Ємен.

  3. Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству фінансів, Міністерству оборони, Службі безпеки (за згодою), Службі зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі, Державній авіаційній службі, Державній митній службі, Державній службі фінансового моніторингу, Державній службі експортного контролю, Державному концерну “Укроборонпром” (за згодою), державному підприємству “Адміністрація морських портів України” (за згодою), Національній поліції та Національному банку (за згодою) в межах своїх повноважень забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій і проведення моніторингу стану виконання такого рішення та його ефективність.

  4. Винести у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції, визначені у пункті 1 цього розпорядження.


          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 27