• In English
 • На виконання резолюцій Ради Безпеки ООН Урядом прийнято розпорядження “Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р. № 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р. № 2375 та від 22 грудня 2017 р. № 2397 щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки”.

  Документ прийнято з метою запровадження на національному рівні заборони в’їзду та транзитного проїзду через територію України, а також з метою блокування (замороження) коштів, фінансових активів та інших економічних ресурсів юридичних та фізичних осіб, суден, визначених Комітетом 1718 Ради Безпеки ООН стосовно Корейської Народно-Демократичної Республіки.

  Прийняття розпорядження дозволить забезпечити унормування в національному законодавстві встановлення Радою Безпеки ООН посиленого режиму санкцій стосовно Корейської Народно-Демократичної Республіки відповідно до положень Закону України №1644-VII від 14.08.2014 р. “Про санкції”.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 14 листопада 2018 р. № 854-р
  Київ
  Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р. № 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р. № 2375 та від 22 грудня 2017 р. № 2397 щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки

  1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р. № 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р. № 2375 та від 22 грудня 2017 р. № 2397 щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі — санкції):

  1) блокування активів (замороження, накладення арешту, зупинення видаткових операцій на рахунках): коштів, фінансових та економічних ресурсів, які розміщені на території України та прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем фізичних осіб, зазначених у додатку 1, та юридичних осіб, зазначених у додатку 2, а також фізичних осіб, які діють від їх імені або за їх дорученням, чи юридичних осіб, які контролюються ними або перебувають у їх власності, у тому числі заборона надання громадянами України або будь-якими фізичними чи юридичними особами на території України коштів, фінансових та економічних ресурсів фізичним чи юридичним особам, зазначеним у додатках 1 і 2, або в інтересах зазначених осіб та осіб, які діють за їх дорученням.

  Зазначена санкція не буде застосовуватися щодо коштів, фінансових та економічних ресурсів у разі, коли за рішенням компетентних державних органів України такі кошти, фінансові та економічні ресурси:

  необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренду житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, податків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, або сплатою зборів чи платою за обслуговування відповідно до законів України у зв’язку із звичайним зберіганням або підтриманням суми коштів, інших фінансових та економічних ресурсів, які заблоковано згідно з цим підпунктом, після того, як Комітетові Ради Безпеки ООН, утвореного резолюцією Ради Безпеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718 (далі — Комітет), через Міністерство закордонних справ буде надіслано повідомлення про намір надати доступ до таких коштів, інших фінансових чи економічних ресурсів, та за відсутності негативного рішення Комітету протягом п’яти робочих днів з дати надходження повідомлення;

  необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про прийняття такого рішення та його схвалення Комітетом;

  є предметом стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітражним рішенням. У цьому разі такі кошти, інші фінансові та економічні ресурси можуть використовуватися для виконання такого рішення за умови, що рішення про таке стягнення прийнято до 14 жовтня 2006 р. та не спрямовано на задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках 1 і 2, та Комітетові повідомлено про це через Міністерство закордонних справ;

  2) закриття представництв зазначених у додатку 2 юридичних осіб та заборона таким юридичним особам, а також фізичним та юридичним особам, які прямо або опосередковано діють в їх інтересах або від їх імені, брати участь у спільних підприємствах, а також якщо особа, яка представляє таке підприємство, є громадянином Корейської Народно-Демократичної Республіки, то вона повинна бути видворена з території України з метою її репатріації до зазначеної Республіки згідно з нормами національного та міжнародного права;

  3) заборона в’їзду на територію України або транзиту через її територію фізичним особам, зазначеним у додатку 1, а також особам, які діють від їх імені або за їх дорученням.

  Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:

  Комітет у кожному окремому випадку прийме рішення про те, що така поїздка є гуманітарною необхідністю, у тому числі для виконання релігійних обов’язків;

  Комітет зробить висновок, що звільнення від дії зазначеної санкції будь-яким чином сприятиме досягненню цілей резолюцій Ради Безпеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718, від 12 червня 2009 р. № 1874, від 22 січня  2013 р. № 2087, від 7 березня 2013 р. № 2094, від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р. № 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р. № 2375 та від 22 грудня 2017 р. № 2397.

  Застосування зазначеної санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на територію України громадянам України;

  4) судна, зазначені у додатку 3, визначаються як економічні ресурси та підпадають під дію такої санкції, як блокування активів.

  За умови наявності у компетентних державних органів України інформації про кількість, назви або реєстрові номери суден, зазначених у додатку 3, відповідні державні органи повинні надавати таку інформацію Комітетові (через Міністерство закордонних справ) разом з інформацією про вжиті заходи.

  2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних державних органів України інформацію про рішення Комітету, необхідні для виконання цього розпорядження, та інформувати про будь-які зміни в застосуванні санкцій в частині включення та виключення фізичних та юридичних осіб із списків осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), запроваджені резолюціями Ради Безпеки ООН, зазначеними у підпункті 3 пункту 1 цього розпорядження.

  3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Державній фіскальній службі, Державній службі фінансового моніторингу, Службі безпеки, Державній службі експортного контролю, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі, Національній поліції, Державній авіаційній службі, Державному космічному агентству, Державній інспекції ядерного регулювання, державному підприємству “Адміністрація морських портів України”, Національному банку, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державному концерну “Укроборонпром” в межах своїх повноважень здійснювати заходи, передбачені цим розпорядженням.

  4. Винести у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції, визначені цим розпорядженням.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 27