• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 10 березня 2023 р. № 218
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59, № 97, ст. 3142; 2021 р., № 25, ст. 1164), виклавши абзац шостий в такій редакції:

  “центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких заклад охорони здоров’я провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;”.

           Прем’єр-міністр України                                               Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73