• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 30 березня 2023 р. № 284
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 335

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 335 “Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1419, № 82, ст. 5012), доповнивши підпункт 1 після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

  “продовження у 2023 році строку виконання зобов’язань щодо надання Збройним Силам послуг з організації харчування за державним контрактом (договором) на строк, достатній для укладення нового державного контракту (договору), але не більше ніж на 90 днів, з можливим збільшенням обсягу надання послуг та суми державного контракту (договору) (без збільшення ціни за одиницю кожного окремого продукту харчування та/або за комплект таких продуктів, зазначених у каталозі, та/або за надання послуг з організації харчування) у межах видатків на харчування, передбачених Міністерству оборони у державному бюджеті на 2023 рік.”.

  У зв’язку з цим абзаци шостий — дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — тринадцятим.

  Прем’єр-міністр України                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29