• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 09 грудня 2022 р. № 1369
  Київ
  Про внесення змін у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246; 2020 р., № 22, ст. 803; 2021 р., № 35, ст. 2084), такі зміни:

  назву графи “Чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства, товариства (тис. гривень) за даними останньої річної фінансової звітності (тис. гривень)” викласти в такій редакції: “Чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства, товариства/загальні доходи банку** (тис. гривень) за даними останньої річної фінансової звітності”;

  доповнити додаток виноскою “**” такого змісту:

  “**Показник “загальні доходи банку” розраховується як сума процентних доходів, комісійних доходів, результату від торговельних операцій, інших операційних доходів та інших доходів без урахування доходів, отриманих від повернення списаних активів.”.

  Прем’єр-міністр України                                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67