• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 квітня 2023 р. № 366
  Київ
  Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274 “Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 33, ст. 1110; 2021 р., № 63, ст. 3975, № 94, ст. 6072; 2022 р., № 68, ст. 4119, № 81, ст. 4941; 2023 р., № 3, ст. 234, № 38, ст. 2022) такі зміни:

  пункт 11 після абзацу вісімдесят першого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “координації роботи з реалізації державної політики з питань організації гуманітарного розмінування;”.

  У зв’язку з цим абзац вісімдесят другий вважати абзацом вісімдесят третім;

  в абзаці шостому пункту 2 слова “координації роботи з реалізації державної політики з питань організації гуманітарного розмінування,” виключити.

          Прем’єр-міністр України                                              Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 81