• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 23 грудня 2022 р. № 1430
  Київ
  Про внесення змін до пункту 6 Положення про Бюро економічної безпеки України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 6 Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1068 “Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 83, ст. 5322), такі зміни:

  у підпункті 6 слово “інформаційно-телекомунікаційних” замінити словом “інформаційно-комунікаційних”;

  у підпункті 7 слово “інформаційно-телекомунікаційні” замінити словом “інформаційно-комунікаційні”;

  у підпункті 12 слова “телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних” замінити словами “комунікаційних та інформаційно-комунікаційних”;

  доповнити пункт підпунктом 35такого змісту:

  “351) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції;”.

  Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67