• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 02 квітня 2024 р. № 368
  Київ
  Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. № 1127

  Кабінет Міністрів України постановляє: 

  Внести до підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. № 1127 “Деякі питання здійснення заходів із сприяння захисту прав інтелектуальної власності та реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 82, ст. 5017) такі зміни:

  після абзацу другого доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

  “громадян Республіки Білорусь, юридичних осіб, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Республіки Білорусь та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни Республіки Білорусь чи інші юридичні особи, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Республіки Білорусь; ”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

  в абзаці четвертому слова “в абзаці другому цього підпункту” замінити словами “в абзацах другому та третьому цього підпункту”.


        Прем’єр-міністр України                     Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67