• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 15 березня 2024 р. № 288
  Київ
  Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 138 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 576), такі зміни:

  в абзаці першому пункту 2 слова “для сплати податку на прибуток підприємств” замінити словами “Податковим кодексом України”;

  пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, затвердженої Мінфіном.

  Такий розрахунок разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до контролюючих органів у строк, передбачений Податковим кодексом України.”.

  Прем’єр-міністр України                             Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67