• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 23 квітня 2024 р. № 356-р
  Київ
  Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо ситуації у Центральноафриканській Республіці

  1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки Організації Об’єднаних Націй резолюцій від 5 грудня 2013 р. № 2127, від 28 січня 2014 р. № 2134, від 22 січня 2015 р. № 2196, від 27 січня 2016 р. № 2262, від 27 січня 2017 р. № 2339, від 30 січня 2018 р. № 2399, від 31 січня 2019 р. № 2454, від 31 січня 2020 р. № 2507, від 28 липня 2020 р. № 2536, від 29 липня 2021 р. № 2588, від 29 липня 2022 р. № 2648 та від 27 липня 2023 р. № 2693 щодо ситуації у Центральноафриканській Республіці, відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та в місячний строк внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі — санкції):

  1) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України фізичним особам за переліком згідно з додатком 1 до 31 липня 2024 року.

  Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:

  Комітет Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, утворений відповідно до резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від 5 грудня 2013 р. № 2127 (далі — Комітет), визначить, що у кожному окремому випадку поїздка є гуманітарною необхідністю, у тому числі для виконання релігійних обов’язків;

  в’їзд або транзит необхідні для участі в судовому процесі;

  виняток сприяв би досягненню цілей миру та національного примирення в Центральноафриканській Республіці та стабільності у регіоні.

  Міністерству закордонних справ надавати наявну у нього інформацію про виїзд з території України або про спроби в’їзду та транзитного проїзду через територію України осіб за переліком згідно з додатком 1 Комітетові, а також державі постійного проживання або державі громадянства такої особи відповідно до норм національного законодавства та міжнародних зобов’язань;

  2) блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичним особам та юридичній особі за переліком згідно з додатками 1 і 2, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, до 31 липня 2024 року.

  Зазначена санкція не застосовується у разі, коли кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси за рішенням державних органів України, до повноважень яких належать забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері, яка стосується застосування санкцій:

  необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, податків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах послуг спеціалістам та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, або сплатою зборів чи платою за обслуговування відповідно до законів України у зв’язку із поточним зберіганням або утриманням суми коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, які заблоковано згідно з цим підпунктом, після надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про намір надати доступ до таких коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів за відсутності негативного рішення Комітету протягом п’яти робочих днів з дати надходження повідомлення;

  необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про прийняття відповідного рішення та його схвалення Комітетом;

  є предметом стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітражним рішенням і можуть використовуватися для виконання відповідного рішення за умови, що рішення прийняте до 30 січня 2018 р. та не спрямоване на задоволення інтересів фізичних осіб або юридичної особи за переліком згідно з додатками 1 і 2, а також доведено Україною до відома Комітету через Міністерство закордонних справ.

  Дозволити поповнення рахунків, заблокованих відповідно до цього підпункту, за рахунок відсотків чи інших надходжень або виплат за контрактами, угодами чи зобов’язаннями, які виникли до дати поширення на такі рахунки дії резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від 30 січня 2018 р. № 2399, за умови, що такі відсотки, інші надходження та виплати також будуть заблоковані.

  Санкції, визначені цим підпунктом, не повинні перешкоджати здійсненню виплат за контрактами фізичними особами та юридичною особою за переліком згідно з додатками 1 і 2 за умови, що прямим чи опосередкованим одержувачем таких виплат не є фізичні особи або юридична особа, зазначені у додатках 1 і 2.

  Міністерству закордонних справ інформувати Комітет про рішення щодо надання дозволу на розблокування коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів за 10 робочих днів до надання такого дозволу.

  2. Міністерству закордонних справ доводити до відома державних органів України, до повноважень яких належать забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері, яка стосується застосування санкцій, інформацію про рішення Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй та Комітету, необхідні для виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України.

  3. Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерству фінансів, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі, Державній авіаційній службі, Службі безпеки (за згодою), Службі зовнішньої розвідки (за згодою), Національному банку (за згодою) в межах своїх повноважень забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та його ефективності.

  Прем’єр-міністр України                             Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 70