• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 13 листопада 2021 р. № 1464-р
  Київ
  Про визначення результатів виконання завдань у 2021 році державними службовцями, які займають посади державної служби категорії “А”, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України

  1. Відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу” провести визначення результатів виконання завдань у 2021 році державними службовцями, які займають посади державної служби категорії “А”, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України (далі — державні службовці, які займають посади державної служби категорії “А”), згідно з додатками 1—3.

  2. Забезпечити:

  державним секретарям міністерств, керівникам центральних органів виконавчої влади та їх заступникам, визначеним у додатках 1—3, — подання до 29 листопада 2021 р. особі, яка буде проводити оціночну співбесіду відповідно до пункту 23 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2019 р., № 56, ст. 1944; 2020 р., № 14, ст. 575; 2021 р., № 1, ст. 31) (далі — Порядок), звіту в довільній формі про свою службову діяльність;

  керівникам центральних органів виконавчої влади — з 29 листопада по 2 грудня 2021 р. розгляд поданих звітів, проведення оціночних співбесід із своїми заступниками, визначеними у додатку 3, та підготовку пропозицій щодо результатів оцінювання службової діяльності таких державних службовців за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

  міністрам — з 29 листопада по 2 грудня 2021 р. розгляд поданих звітів, проведення оціночних співбесід з державними секретарями міністерств, керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, визначеними у додатках 1 і 2, та підготовку пропозицій щодо результатів оцінювання службової діяльності таких державних службовців за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

  міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади — протягом одного робочого дня після формування пропозицій щодо результатів оцінювання надсилання (передачу) державному органові, в якому працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії “А”, зазначених пропозицій для ознайомлення;

  державним секретарям міністерств, керівникам центральних органів виконавчої влади — протягом 10 робочих днів після отримання державним органом пропозицій щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “А”, надсилання зазначених пропозицій (з позначкою про ознайомлення) та копій документів, визначених у пункті 28 Порядку, Національному агентству з питань державної служби.

  3. Національному агентству з питань державної служби узагальнити до 21 грудня 2021 р. пропозиції щодо результатів оцінювання, підготувати та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект розпорядження про затвердження висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”.


                   Прем’єр-міністр України                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 81