• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 09 червня 2021 р. № 632
  Київ
  Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території

  Відповідно до абзацу другого частини першої статті 16, частини тринадцятої, абзацу другого частини чотирнадцятої статті 161, частини дванадцятої, абзацу другого частини п’ятнадцятої статті 17, абзацу другого частини сьомої статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє: 

  1. Установити, що:

  1) комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території (далі — документація) розробляється у формі електронного документа, що створюється у вигляді пакета файлів у форматах:

  баз геоданих, що передаються у форматі File Geodatabase (GDB) або JavaScript Object Notation (GeoJSON) та у яких міститься повний набір просторових даних та метаданих документації (База геоданих містобудівної документації на місцевому рівні) згідно із структурою, що визначається Міністерством розвитку громад та територій;

  eXtensible Markup Language (XML), у яких міститься набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, вимоги до змісту, структури і технічних характеристик якого встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598);

  Adobe Portable Document Format (PDF), у яких містяться текстові, табличні та графічні матеріали документації.

  Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP).

  Формат електронного документа, визначений для створення містобудівної документації на місцевому рівні, розповсюджується також на історико-архітектурний опорний план населеного пункту, який розробляється для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України, а також на всі інші матеріали, що включаються до складу комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території як окремі розділи;

  2) текстові, табличні та графічні матеріали документації у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) повинні відповідати таким вимогам:

  бути повнокольоровими;

  роздільна здатність цифрових зображень повинна становити не менше 150 точок на дюйм;

  графічні матеріали зберігаються в окремих файлах в машиночитаному форматі;

  графічні матеріали, що можуть бути відображені у векторній формі, створюються у векторній формі з можливістю пошарового перегляду;

  текстові та табличні матеріали, які в оригіналі створені в паперовому вигляді, містять підписи та/або засвідчені печаткою, зберігаються як скановані повнокольорові зображення;

  усі шрифти, що використовуються, повинні бути вбудовані у файл;

  файли текстових документів повинні мати структуровану форму, зміст і посилання, що пов’язані з елементами структури, та забезпечувати копіювання тексту;

  якість матеріалів повинна забезпечувати розбірливе читання їх змісту;

  3) у разі, коли документація містить матеріали з інформацією, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, зазначені матеріали створюються у формі окремого електронного документа у форматах, що визначені підпунктом 1 цього пункту.

  У разі коли документація містить матеріали з інформацією, яка належить до інформації з обмеженим доступом, у складі текстових документів надається перелік такої інформації з посиланням на нормативно-правові акти, що встановлюють такі обмеження.

  Поводження з матеріальними носіями, на яких розміщені електронні документи, що містять інформацію, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про державну таємницю”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, а також Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 85, ст. 2783).

  2. Міністерству розвитку громад та територій розробити та затвердити у тримісячний строк структуру Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні.

  3. Ця постанова набирає чинності з 24 липня 2021 року.

           Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21