• In English
 • Уряд затвердив основні умови випусків та порядок розміщення облігацій зовнішніх державних позик.

  Це дасть можливість Мінфіну оперативно приймати рішення щодо здійснення державних зовнішніх запозичень з урахуванням змін на ринках капіталу, та забезпечити фінансування державного бюджету згідно з законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 березня 2018 р. № 186
  Київ
  Про випуски облігацій зовнішніх державних позик

  Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Міністрові фінансів здійснювати у разі потреби щороку в межах обсягу державних запозичень, визначених законом про Державний бюджет України, та з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду випуски облігацій зовнішніх державних позик, а саме: короткострокових облігацій зовнішніх державних позик, середньострокових облігацій зовнішніх державних позик, довгострокових облігацій зовнішніх державних позик  — за основними умовами випусків та порядком розміщення, затвердженими цією постановою.

  2. Затвердити такі, що додаються:

  основні умови випусків та порядок розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик;

  основні умови випусків та порядок розміщення середньострокових та довгострокових облігацій зовнішніх державних позик.

  3. Міністерству фінансів залежно від ринкових умов:

  1) визначати:

  час здійснення та обсяги випуску, у тому числі додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик;

  кінцеву дату погашення, графік погашення, валюту розрахунків за облігаціями зовнішніх державних позик та валюту випуску облігацій зовнішніх державних позик;

  дохід (дисконт) за короткостроковими облігаціями зовнішніх державних позик за результатами прайсингу;

  відсоткову ставку середньострокових та довгострокових облігацій зовнішніх державних позик за результатами прайсингу;

  умови випусків облігацій зовнішніх державних позик, що не визначені основними умовами випусків та порядком розміщення, затвердженими цією постановою, які затверджуються наказом Міністерства фінансів;

  2) формувати проспект емісії облігацій зовнішніх державних позик на підставі пропозицій міністерств та інших органів влади, меморандум розміщення чи інші документи, що використовуються для здійснення будь-якого випуску облігацій зовнішніх державних позик;

  3) затверджувати основні умови правочинів з державним боргом, що здійснюються Міністром фінансів відповідно до Бюджетного кодексу України;

  4) передбачати щороку в проекті закону про Державний бюджет України кошти, необхідні для обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик;

  5) у разі потреби:

  проводити виїзні презентації (роуд-шоу) з метою надання інформації інвесторам в облігації зовнішніх державних позик та/або формування попиту на облігації зовнішніх державних позик, зокрема за участю представників міністерств, Національного банку (за згодою);

  залучати суб’єктів господарювання для надання андеррайтингових, агентських послуг, послуг лід-менеджерів, послуг з довірчого управління, послуг із забезпечення здійснення лістингу на фондових біржах, фінансових, рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та інших послуг, необхідних для здійснення випусків облігацій зовнішніх державних позик, за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування державного боргу.

  4. Уповноважити Міністра фінансів укладати відповідні договори та підписувати інші документи, пов’язані із здійсненням державних зовнішніх запозичень шляхом випуску облігацій зовнішніх державних позик та/або здійсненням правочинів з державним боргом.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67