• In English
 • Уряд затвердив план заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Реалізація зазначеного плану забезпечить безперервність процесу виконання зобов’язань України протягом всього періоду дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, доступність інформації про її виконання, чіткість механізмів реагування та вжиття невідкладних заходів, необхідних для забезпечення належного виконання її положень.

  Виконання плану заходів передбачає внесення змін до нормативно-правових актів та розроблення нових з метою наближення законодавства України до права Європейського Союзу відповідно до зобов’язань в рамках Угоди  про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

  Міністерства, центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші органи державного управління, відповідальні за виконання Угоди  про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, отримають змогу здійснювати послідовні та узгоджені заходи з метою своєчасної реалізації зобов’язань України в рамках Угоди  про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 жовтня 2017 р. № 1106
  Київ
  Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

  З метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити план заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю інших суб’єктів, відповідальних за виконання затвердженого цією постановою плану заходів, забезпечити його виконання у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 55