• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 08 липня 2020 р. № 592
  Київ
  Про виділення коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Виділити Міністерству культури та інформаційної політики 1 000 000 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме:

  590 000 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі — для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій, для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин);

  150 000 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі — для надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб’єктам видавничої справи;

  50 000 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі — для надання Державним агентством з питань кіно державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту;

  100 000 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі — для виробництва (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування з метою підтримки створення суспільнозначущого аудіовізуального контенту суб’єктами кінематографії, створення нових можливостей для працевлаштування фахівців кіногалузі та підтримки галузі у зв’язку з обмежувальними заходами, введеними внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

  15 000 тис. гривень (видатки розвитку) на безповоротній основі — для розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей з метою забезпечення дистанційного доступу населення до оцифрованих об’єктів нерухомої  культурної спадщини, а також культурних цінностей державної частини Музейного фонду України у зв’язку з обмежувальними заходами, введеними внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

  48 000 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі — для закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, для запобігання ускладненню епідемічної ситуації внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

  47 000 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі — для покриття витрат, пов’язаних з втратою доходів та власних надходжень у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2: на оплату комунальних послуг (28 000 тис. гривень, з яких 750,2 тис. гривень — для бюджетних установ), пожежну безпеку та охорону у закладах культури, які перебувають у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.

  2. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додається.

  3. Установити, що у 2020 році обмеження щодо обсягу фінансової підтримки, що передбачене пунктом 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 247 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 825; 2012 р., № 38, ст. 1420; 2020 р., № 39, ст. 1277), не поширюється на національні театри, національні художні колективи, концертні організації, національні і державні циркові організації, які отримали кошти із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, в частині додаткових видатків на компенсацію витрат, не забезпечених власними доходами та надходженнями.

  4. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” скоротити обсяг видатків споживання за бюджетною програмою 1201120 “Фінансова допомога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом
  SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по частковому безробіттю” на суму 1 000 000 тис. гривень та збільшити видатки за бюджетною програмою 3511380 “Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” на суму 1 000 000 тис. гривень.

  5. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2020 р. № 308 “Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1199) такі зміни:

  1) в абзаці першому цифри “6000000” замінити цифрами “5000000”;

  2) в абзаці другому цифри “4723000” замінити цифрами “3723000”.

  6. Забезпечити:

  1) Міністерству культури та інформаційної політики — погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) Міністерству фінансів — погодження скорочення видатків державного бюджету, передбаченого пунктами 4 та 5 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  3) Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73