• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 22 липня 2020 р. № 623
  Київ
  Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоровʼя, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, здійснити перерозподіл видатків шляхом:

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3511350 “Обслуговування державного боргу” на суму 2 609 000,93 тис. гривень;

  збільшення обсягу видатків за програмою 3511380 “Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” на суму 2 609 000,93 тис. гривень.

  2. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”:

  1) зменшити обсяг видатків споживання за бюджетними програмами:

  1201120 “Фінансова допомога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по частковому безробіттю” на суму 1 000 000 тис. гривень;

  2501520 “Виплата допомоги на дітей фізичним особам―підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” на суму 500 000 тис. гривень;

  2) збільшити видатки за бюджетною програмою 3511380 “Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” на суму
  1 500 000 тис. гривень.

  3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

  1) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня
  2020 р. № 308 “Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1199) ― із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592:

  в абзаці першому цифри “5000000” замінити цифрами “4000000”;

  в абзаці другому цифри “3723000” замінити цифрами “2723000”;

  2) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
  2020 р. № 330 “Про виділення коштів для надання допомоги на дітей фізичним особам―підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1226) цифри “1655117,73” замінити цифрами “1155117,73”.

  4. Виділити Міністерству охорони здоров’я 5 955 360,3 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, на безповоротній основі, а саме:

  5 539 316,4 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 276 709,2 тис. гривень) — працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд з надання первинної медичної допомоги), які надають медичні послуги за програмою медичних гарантій, та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я;

  416 043,9 тис. гривень (загальнодержавні видатки, видатки споживання) як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, — працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд з надання первинної медичної допомоги), які не надають медичні послуги за програмою медичних гарантій.

  5. Затвердити:

  Порядок використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, що додається;

  Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додаються;

  розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами згідно з додатком.

  6. Забезпечити:

  1) Міністерству охорони здоров’я — погодження виділення бюджетних коштів, передбаченого пунктом 4 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбаченого абзацом четвертим пункту 5 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) Міністерству фінансів:

  погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та скорочення видатків державного бюджету, передбаченого пунктами 2 та 3 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  після зазначених погоджень ― відкриття нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

  7. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством фінансів та Національною службою здоров’я підготувати пропозиції щодо внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688).

  8. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

  1) розподілити у тижневий строк обсяг видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
  SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачених у додатку до цієї постанови, між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад;

  2) вжити заходів для недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати відповідних доплат до заробітної плати.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73