• In English
 • Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 з метою удосконалення процедур, пов’язаних з підготовкою докторів філософії та докторів наук, і приведення цієї постанови у відповідність до Законів України “Про вищу освіту” та “Про освіту”.

  Так, Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) доповнено позиціями, якими передбачається, зокрема, що вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи; аспіранти (ад’юнкти) і докторанти мають право на соціальну відпустку та трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства, а також зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності; встановлення критеріїв, за якими визначається кваліфікація штатних науково-педагогічних працівників – докторів наук, для відкриття в закладі вищої освіти докторантури з відповідної спеціальності.

  Також до зазначеного Порядку включено новий розділ, що регламентує підготовку здобувачів ступеня доктора наук шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 квітня 2019 р. № 283
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261

  Кабінет Міністрів України постановляє: 

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” (Офіційний вісник України,  2016 р., № 29, ст. 1164) зміни, що додаються.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73