• In English
 • Уряд прийняв рішення про утворення Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій).

  Також затверджено Положення про НСЗУ. Відповідно до документа Національна служба здоров’я України:

  реалізовуватиме державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

  проводитиме моніторинг, аналіз і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах;

  буде виступати замовником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

  розроблятиме проект програми медичних гарантій, вноситиме пропозиції щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів;

  укладатиме, змінюватиме та припинятиме договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію;

  забезпечуватиме функціонування електронної системи охорони здоров’я;

  вживатиме заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, в тому числі заходи з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених порядком використання коштів цієї програми і договорами про медичне обслуговування населення.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 грудня 2017 р. № 1101
  Київ
  Про утворення Національної служби здоров’я України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Національну службу здоров’я України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я.

  2. Затвердити Положення про Національну службу здоров’я України, що додається.

  3. Внести до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105), такі зміни:

  1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:

  “Національна служба здоров’я України”;

  2) пункт 11 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

  “Національна служба здоров’я України”.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73