• In English
 • Уряд утворив Державну соціальну службу України. Постановою передбачається утворення зазначеної Служби як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики.

  Функціонування Держсоцслужби здійснюватиметься в межах загальної чисельності Міністерства соціальної політики (що становитиме 120 одиниць) та видатків, передбачених за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері соціальної політики”.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 грудня 2018 р. № 1070
  Київ
  Про утворення Державної соціальної служби України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Державну соціальну службу України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснює державний контроль під час надання соціальної підтримки.

  2. Установити, що функціонування Державної соціальної служби здійснюється в межах загальної чисельності Міністерства соціальної політики та видатків, передбачених за бюджетною програмою 2501010 “Керівництво та управління у сфері соціальної політики”.

  3. Розмістити Державну соціальну службу на умовах оренди за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

  4. Фонду державного майна забезпечити укладення з Державною соціальною службою договору оренди на умовах, передбачених для бюджетних організацій, з відшкодуванням балансоутримувачу фактичних витрат, пов’язаних з утриманням.

  5. Міністерству соціальної політики у двомісячний строк внести Кабінетові Міністрів України:

  проект Положення про Державну соціальну службу України;

  пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, у тому числі змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) щодо встановлення граничної чисельності працівників Державної соціальної служби — 120 одиниць.

  6. Міністерству соціальної політики разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями у тримісячний строк провести функціональне обстеження структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та служб у справах дітей з метою оновлення організаційної структури шляхом виокремлення структурних підрозділів для здійснення контролюючих функцій Державною соціальною службою.

  7. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити до 1 липня 2019 р. проведення функціонального обстеження структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та служб у справах дітей районних державних адміністрацій з метою оновлення їх організаційної структури шляхом виокремлення структурних підрозділів для здійснення контролюючих функцій Державною соціальною службою.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73