• In English
 • Уряд прийняв рішення про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України.

  Постановою передбачено:

  реорганізація Державної фіскальної служби України шляхом її поділу на дві служби: Державну податкову службу України та Державну митну службу України;

  новостворені служби є центральними органами виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у податковій та митній сферах (відповідно);

  спрямування та координація діяльності служб здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України;

  служби є правонаступниками прав та обов’язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності.

  Згідно з постановою Мінфіном у двомісячний строк будуть розроблені проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади та у тримісячний строк — внесені проекти необхідних змін до законодавства, а також приведені власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 18 грудня 2018 р. № 1200
  Київ
  Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.

  2. Установити, що:

  Державна податкова служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску;

  Державна митна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства;

  Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками прав та обов’язків реорганізованої  Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності;

  забезпечення діяльності Державної податкової служби та Державної митної служби у 2018 та 2019 роках здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Державній фіскальній службі;

  Державна фіскальна служба продовжує здійснювати  повноваження  та  виконувати  функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до  завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби та Державної митної служби.

  3. Внести до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74, ст. 2105; 2015 р., № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, № 63, ст. 2092, № 72, ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927; 2016 р., № 18, ст. 722, ст. 743, № 83, ст. 2729; 2017 р., № 100, ст. 3080; 2018 р., № 10, ст. 357, № 15, ст. 507, № 17, ст. 573), зміни, що додаються.

  4. Міністерству фінансів у встановленому порядку:

  у двомісячний строк подати Кабінетові Міністрів України проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, розроблені згідно з цією постановою;

  у тримісячний строк подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67