• In English
 • Урядом прийнято рішення про утворення державних підприємств “Гарантований покупець” та “Оператор ринку”, що створить правові підстави забезпечити відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії” для забезпечення загальносуспільних інтересів і виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії за встановленим “зеленим” тарифом, а також функціонування ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 17 квітня 2019 р. № 324
  Київ
  Про утворення державних підприємств “Гарантований покупець” та “Оператор ринку”

  Кабінет Міністрів України постановляє: 

  1. Утворити:

  державне підприємство “Гарантований покупець” на базі філії “Гарантований покупець” державного підприємства “Енергоринок” шляхом виділу майна, прав та обов’язків стосовно нього відповідно до розподільного балансу для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії;

  державне підприємство “Оператор ринку” на базі філії “Оператор ринку” державного підприємства “Енергоринок” шляхом виділу майна, прав та обов’язків стосовно нього відповідно до розподільного балансу для виконання функцій оператора ринку електричної енергії з подальшим перетворенням його в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій у статутному капіталі якого належить державі та не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб, відповідно до Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2663).

  2. Установити, що державні підприємства “Гарантований покупець” та “Оператор ринку” є правонаступниками майна, прав та обов’язків державного підприємства “Енергоринокˮ відповідно до розподільних балансів, за винятком кредиторської та дебіторської заборгованості за електричну енергію.

  3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекти статутів державних підприємств, зазначених у пункті 1 цієї постанови.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37