• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 листопада 2022 р. № 1336
  Київ
  Про утворення акціонерного товариства “Українські розподільні мережі”

  Відповідно до статті 5 та частини восьмої статті 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити акціонерне товариство “Українські розподільні мережі” (далі — товариство), 100 відсотків акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міністерство енергетики.

  2. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо формування статутного капіталу товариства у розмірі 1 514 069 583 гривні (один мільярд п’ятсот чотирнадцять мільйонів шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят три гривні) шляхом внесення Міністерством енергетики до нього пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерного товариства “Хмельницькобленерго” (код згідно з ЄДРПОУ 22767506, розмір належного державі пакета акцій 70,0089 відсотка у кількості 94 197 953 штуки, номінальна вартість однієї акції 0,25 гривні), ринкова вартість якого становить 847 781 577 гривень (вісімсот сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят сім гривень), що визначена відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості станом на 1 липня 2022 р., та акціонерного товариства “Миколаївобленерго” (код згідно з ЄДРПОУ 23399393, розмір належного державі пакета акцій 70 відсотків у кількості 111 048 001 штука, номінальна вартість однієї акції 0,25 гривні), ринкова вартість якого становить 666 288 006 гривень (шістсот шістдесят шість мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч шість гривень), що визначена відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості станом на 1 червня 2022 р., як оплата акцій товариства.

  3. Прийняти рішення про емісію акцій товариства згідно з додатком.

  4. Міністерству енергетики здійснити всі передбачені законодавством дії, пов’язані з утворенням та емісією акцій товариства, зокрема:

  забезпечити оплату повної вартості акцій товариства;

  затвердити рішення про заснування товариства;

  затвердити оцінку акцій, які вносяться засновником у рахунок оплати акцій товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”;

  затвердити результати емісії акцій товариства та звіт про результати емісії акцій товариства;

  затвердити статут товариства;

  утворити органи управління товариства;

  обрати членів наглядової ради, голову та членів колегіального виконавчого органу товариства, членів ревізійної комісії;

  визначити уповноважених представників на провадження подальшої діяльності щодо утворення товариства;

  здійснити реєстрацію товариства в органах державної реєстрації;

  вчинити інші дії, необхідні для утворення товариства.

  5. Визначити, що емітовані акції товариства підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах держави Україна в особі суб’єкта управління об’єктами державної власності Міністерства енергетики.

  6. Взяти до відома, що після завершення процедур, пов’язаних з першою емісією акцій товариства, Міністерство енергетики забезпечить збільшення статутного капіталу та здійснення додаткових емісій акцій товариства за рахунок цінних паперів акціонерних товариств, які провадять діяльність у сфері розподілу електричної енергії, які перебувають у державній власності та повноваження з корпоративного управління якими здійснює Міністерство енергетики


  Прем’єр-міністр України                                                               Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 37