• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 червня 2023 р. № 578-р
  Київ
  Про утворення комісії з перевірки стану мостових споруд

  1. Утворити комісію з перевірки стану мостових споруд (далі — комісія) у складі згідно з додатком.

  Надати голові комісії право залучати до її роботи в установленому порядку представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні документи і матеріали.

  Персональний склад комісії затверджується її головою, який у разі потреби вносить до нього зміни.

  2. Комісії:

  визначити переліки мостових споруд, що підлягають перевірці, за пропозиціями голови або членів Комісії;

  подати до 30 вересня 2023 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати перевірки стану мостових споруд щодо їх відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним статтею 72 Закону України “Про будівельні норми”.

  3. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.

           Прем’єр-міністр України                                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21