• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 05 січня 2024 р. № 14
  Київ
  Про умови оплати праці працівників бюджетної установи “Центр гуманітарного розмінування”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити схему посадових окладів працівників бюджетної установи “Центр гуманітарного розмінування” згідно з додатком.

  2. Надати право керівнику бюджетної установи “Центр гуманітарного розмінування” (далі — Центр) в межах установленого фонду оплати праці:

  1) установлювати працівникам Центру:

  посадові оклади відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;

  надбавки у розмірі до 100 відсотків посадового окладу:

  - за інтенсивність праці;

  - за виконання особливо важливої роботи (на період її виконання).

  У разі несвоєчасного виконання працівниками Центру завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

  Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу;

  доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

  - за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

  - за суміщення професій (посад);

  - за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

  Зазначені види доплат не встановлюються керівнику Центру, його заступникам та керівникам структурних підрозділів;

  2) здійснювати преміювання працівників Центру відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу в межах коштів, передбачених для преміювання, та економії фонду оплати праці.

  За досягнення особливо важливих результатів виконуваних робіт за рахунок коштів, залучених відповідно до грантових угод, меморандумів та партнерських угод, може здійснюватися додаткове преміювання (понад граничний розмір) працівників Центру, які залучаються до реалізації таких грантових угод, меморандумів та партнерських угод, відповідно до зазначених в таких угодах/меморандумах умов.

  Умови та критерії встановлення надбавок і доплат, порядок преміювання працівників Центру визначаються у відповідних положеннях, що затверджуються керівником Центру за погодженням з Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України;

  3) надавати працівникам Центру допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  3. Преміювання керівника Центру, встановлення йому надбавок до посадового окладу, передбачених цією постановою, надання допомоги для оздоровлення здійснюються у порядку та розмірах, що установлені цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України за поданням комітету з питань адміністративної діяльності Центру на підставі обґрунтованого подання керівника Центру.

  4. Установити, що починаючи з 1 січня 2025 р. розміри посадових окладів, схема яких затверджена цією постановою, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного календарного року.

  5. Керівнику Центру забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

  Прем’єр-міністр України                               Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 24