• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 грудня 2019 р. № 1155
  Київ
  Про умови оплати праці прокурорів

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити схеми посадових окладів прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних, окружних прокуратур та прирівняних до них прокуратур згідно з додатками 1—3.

  2. Надати право керівникам органів прокуратури в межах установленого фонду оплати праці:

  1) установлювати:

  прокурорам посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

  надбавку за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

  щомісячну надбавку за вислугу років за наявності стажу роботи: понад один рік у розмірі 10 відсотків, понад три роки — 15 відсотків, понад п’ять  років — 18 відсотків, понад 10 років — 20 відсотків, понад 15 років — 25 відсотків, понад 20 років — 30 відсотків, понад 25 років — 40 відсотків, понад 30 років — 45 відсотків, понад 35 років — 50 відсотків посадового окладу;

  надбавку за виконання обов’язків тимчасово відсутнього прокурора, що перебуває на адміністративній посаді, або за вакантною адміністративною посадою — у розмірі 50 відсотків посадового окладу за посадою тимчасово відсутнього прокурора або за вакантною посадою пропорційно додатковому навантаженню;

  надбавку до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, у розмірі та порядку, що визначені законодавством;

  компенсацію за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі та порядку, що визначені законодавством;

  посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до частини шостої статті 81 Закону України “Про прокуратуру”;

  2) здійснювати преміювання прокурорів відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

  Конкретні умови, порядок та розміри преміювання прокурорів визначаються у положенні про преміювання;

  3) надавати прокурорам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати прокурора.

  3. Виплачувати прокурорам органів прокуратури:

  1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — у розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15 відсотків, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу;

  2) доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності — у розмірах відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

  3) надбавку за почесне звання “заслужений” — у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

  Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання “заслужений” виплачуються прокурорам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

  4. Установити, що оплата праці (грошове забезпечення) прокурорів, відряджених відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України “Про прокуратуру” на роботу до державних органів, установ та організацій, проводиться виходячи із розмірів посадових окладів та інших складових заробітної плати (надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги) за посадами, які зазначені працівники займають у державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені.

  Якщо розмір нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення) відрядженого працівника є меншим від розміру заробітної плати (грошового забезпечення) без урахування виплат, які мають одноразовий характер, і премії за посадою в органах прокуратури, з якої його відряджено, йому виплачується відповідна доплата.

  Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) відрядженим прокурорам здійснюється за рахунок коштів державних органів, установ та організацій, до яких вони відряджені.

  5. Видатки, пов’язані з виконанням цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання органів прокуратури.

  6. Установити, що для прокурорів, умови оплати праці яких затверджені цією постановою, не застосовуються умови оплати праці працівників органів прокуратури, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 505 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 44, ст. 1697; 2015 р., № 80, ст. 2668; 2017 р., № 72, ст. 2201).

  7. Установити, що зміна розмірів посадових окладів для працівників прокуратури, передбачених цією постановою, не є підставою для перерахунку пенсій, що призначені згідно із Законом України “Про прокуратуру”.

          Прем’єр-міністр України                              О. ГОНЧАРУК

  Інд. 73