• In English
 • Урядом визначено умови оплати праці працівників дирекції Національного фонду досліджень України. Документом затверджено схему посадових окладів працівників дирекції Фонду, встановлено надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи,  за почесне звання “заслужений”, за знання та використання в роботі іноземної мови, доплату за науковий ступінь та визначено механізм формування преміального фонду.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 17 квітня 2019 р. № 325
  Київ
  Про умови оплати праці працівників дирекції Національного фонду досліджень України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити схему посадових окладів працівників дирекції Національного фонду досліджень України, що додається.

  2. Установити, що розміри посадових окладів працівників дирекції Національного фонду досліджень України (далі — Фонд) змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого (якої) визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

  3. Надати право виконавчому директорові Фонду в межах затвердженого фонду оплати праці:

  1) установлювати:

  а) посадові оклади працівникам дирекції Фонду відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;

  б) посадові оклади заступникам виконавчого директора Фонду та заступникам керівників структурних підрозділів у розмірах на 5—15 відсотків менших від посадових окладів відповідних керівників;

  в) надбавки працівникам дирекції Фонду за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або її розмір зменшується;

  г) доплати працівникам дирекції Фонду у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

  за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

  за суміщення професій (посад);

  за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

  Зазначені види доплат не встановлюються виконавчому директорові Фонду, його заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

  2) надавати працівникам дирекції Фонду матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати працівника;

  3) здійснювати преміювання працівників дирекції Фонду відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також до державних та професійних свят і ювілейних дат згідно із затвердженими порядком і розмірами преміювання працівників у межах фонду преміювання, створеного в розмірі, не меншому як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду оплати праці.

  4. Установити працівникам дирекції Фонду:

  а) надбавки:

  за почесне звання “заслужений” — у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

  Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам дирекції Фонду, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається виконавчим директором Фонду;

  за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10 відсотків посадового окладу, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15 відсотків посадового окладу, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу;

  б) доплату за науковий ступінь доктора наук — у розмірі до 25 відсотків посадового окладу, кандидата наук, доктора філософії — у розмірі до 15 відсотків посадового окладу.

  Доплата за науковий ступінь виплачується працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

  5. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги виконавчому директорові Фонду здійснюється за погодженням із головою Фонду в межах наявних коштів на оплату праці.

  6. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Фонду, визначаються на рівні умов оплати праці відповідних робітників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73