• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 08 вересня 2021 р. № 1004
  Київ
  Про умови оплати праці працівників державних установ “Офіс із залучення та підтримки інвестиційˮ та “Офіс з розвитку підприємництва та експорту”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити:

  схему посадових окладів працівників державної установи “Офіс із залучення та підтримки інвестиційˮ згідно з додатком 1;

  схему посадових окладів працівників державної установи “Офіс з розвитку підприємництва та експорту” згідно з додатком 2.

  2. Надати право керівникам державних установ “Офіс із залучення та підтримки інвестиційˮ та “Офіс з розвитку підприємництва та експорту” (далі — установи) в межах установленого фонду оплати праці:

  1) установлювати працівникам установ:

  посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

  надбавки:

  за інтенсивність праці у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

  за виконання ключових показників результативності діяльності у відсотках до посадового окладу відповідно до досягнутих результатів:

  у розмірі від 1 до 40 відсотків — для працівника, який досяг результатів відповідно до поставлених цілей;

  у розмірі від 41 до 60 відсотків — для працівника, результати якого перевищують поставлені перед ним цілі;

  у розмірі від 61 до 100 відсотків — для працівника, результати якого перевищують поставлені перед ним цілі, при цьому він демонструє особливі досягнення (пропозиції ефективного рішення нестандартної задачі, успішне впровадження інноваційного проекту тощо) та здійснює значний вплив на підвищення результативності діяльності підрозділу або відповідної установи.

  Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу;

  2) здійснювати преміювання працівників установ відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу в межах коштів, передбачених для преміювання, та економії фонду оплати праці.

  Умови та критерії встановлення надбавок та порядок преміювання працівників установ визначаються у відповідних положеннях, що затверджуються директорами установ за погодженням з Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України;

  3) надавати працівникам установ допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  3. Преміювання керівників установ, встановлення їм надбавок до посадового окладу, передбачених цією постановою, надання допомоги для оздоровлення здійснюється у порядку та розмірах, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України на підставі обґрунтованих подань керівників установ.

  4. Керівникам установ забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі.

  5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

  Прем’єр-міністр України                                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 24