• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 15 грудня 2023 р. № 1322
  Київ
  Про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023—2025 роках

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Схвалити Стратегію утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року (далі — Стратегія), що додається.

  2. Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2023—2025 роках Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року (далі — операційний план заходів), що додається.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

  виконання завдань та заходів операційного плану заходів у межах і за рахунок видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством;

  подання щороку до 1 квітня Міністерству молоді та спорту інформації про стан виконання операційного плану заходів.

  4. Міністерству молоді та спорту:

  разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати до 1 листопада 2026 р. Кабінетові Міністрів України проект операційного плану заходів з реалізації у 2026—2028 роках Стратегії, до 1 листопада 2029 р. — проект операційного плану заходів з реалізації у 2029—2030 роках Стратегії;

  подавати щороку до 15 квітня Кабінетові Міністрів України звіт про стан виконання операційного плану заходів, операційного плану заходів з реалізації у 2026—2028 роках Стратегії, операційного плану заходів з реалізації у 2029—2030 роках Стратегії.

  5. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 999 “Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 39);

  постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1295 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 999” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6395).

  Прем’єр-міністр України                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80