• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 12 березня 2024 р. № 225-р
  Київ
  Про схвалення Стратегії розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові на період до 2028 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024—2026 роках

  1. Схвалити Стратегію розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові на період до 2028 року (далі — Стратегія), що додається.

  2. Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2024—2026 роках Стратегії розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові на період до 2028 року (далі — операційний план), що додається.

  3. Міністерству охорони здоров’я:

  разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати до 1 грудня 2026 р. Кабінетові Міністрів України проект операційного плану заходів з реалізації у 2027—2028 роках Стратегії;

  подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України звіт про стан реалізації Стратегії та виконання операційного плану.

  4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (військовим адміністраціям):

  забезпечити виконання завдань і заходів операційного плану за рахунок та в межах коштів державного і місцевих бюджетів, затверджених на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі коштів міжнародної технічної допомоги;

  подавати щороку до 1 березня Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання операційного плану.

  Прем’єр-міністр України                               Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80