• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 03 березня 2023 р. № 190-р
  Київ
  Про схвалення Стратегії розвитку читання на період до 2032 року “Читання як життєва стратегія” та затвердження операційного плану її реалізації на 2023—2025 роки

  1. Схвалити Стратегію розвитку читання на період до 2032 року “Читання як життєва стратегія” (далі — Стратегія), що додається.

  2. Затвердити операційний план реалізації у 2023—2025 роках Стратегії розвитку читання на період до 2032 року “Читання як життєва стратегія” (далі — операційний план), що додається.

  3. Міністерству культури та інформаційної політики:

  разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України до 1 грудня 2025 р. проект операційного плану реалізації Стратегії на 2026—2028 роки, до 1 грудня 2028 р. — проект операційного плану реалізації Стратегії на 2029—2032 роки;

  подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України звіт про хід реалізації Стратегії.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним (військовим) адміністраціям забезпечити:

  виконання завдань та заходів операційного плану у межах і за рахунок видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством;

  подання щороку починаючи з 2024 року до 15 лютого Міністерству культури та інформаційної політики інформації про стан виконання операційного плану.

  5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час формування проектів місцевих бюджетів передбачати кошти в межах реальних можливостей бюджетів, необхідні для виконання заходів Стратегії.


                         Прем’єр-міністр України                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80