• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 жовтня 2023 р. № 990-р
  Київ
  Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023—2024 роках

  1. Схвалити Стратегію реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, що додається.

  2. Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2023—2024 роках Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, що додається.

  3. Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України до 1 грудня 2024 р. проект операційного плану заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням, на 2025—2027 роки.

  4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання операційного плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щороку до 1 березня Міністерству освіти і науки інформацію про стан його виконання для її узагальнення та подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України звіту про хід реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.


  Прем’єр-міністр України                                                                                                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80