• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 28 червня 2024 р. № 616-р
  Київ
  Про схвалення Національної стратегії протимінної діяльності на період до 2033 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024 — 2026 роках

  1. Схвалити Національну стратегію протимінної діяльності на період до 2033 року (далі — Стратегія), що додається.

  2. Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2024 —2026 роках Національної стратегії протимінної діяльності на період до 2033 року (далі — операційний план заходів), що додається.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Київській міській державній та обласним державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

  виконання завдань та заходів операційного плану заходів у межах і за рахунок видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством;

  подання щороку до 1 березня Міністерству економіки інформації про стан виконання операційного плану заходів.

  4. Міністерству економіки:

  1) подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України звіт про стан виконання операційного плану заходів;

  2) разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України:

  до 1 червня 2027 р. — проект операційного плану заходів з реалізації у 2027 — 2029 роках Стратегії;

  до 1 червня 2030 р. — проект операційного плану заходів з реалізації у 2030 — 2033 роках Стратегії.


  Прем’єр-міністр України                                                                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29