• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що своєю чергою скасовує зайві адміністративні бар’єри та процедури.

  Передбачається скасування та перегляд актів на їх відповідність законодавству, якими регулюються окремі види господарської діяльності (природоохоронна сфера, містобудівне законодавство, посередництво у працевлаштуванні, туристичні послуги, космічна діяльність та низка інших сфер).

  Розпорядження дозволить привести регуляторне поле (в частині підзаконних нормативно-правових актів) у відповідність до вимог законів України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері дозвільної діяльності”, “Про туризм”.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 18 липня 2018 р. № 505-р
  Київ
  Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

  1. Скасувати:

  нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади як такі, що не відповідають Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, за переліком згідно з додатком 1;

  накази міністерств як такі, що не відповідають Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, за переліком згідно з додатком 2.

  2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня опублікування цього розпорядження:

  подати Кабінетові Міністрів України на затвердження проекти порядків проведення дозвільних (погоджувальних) процедур, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру;

  переглянути накази за переліком згідно з додатком 3 та привести їх у відповідність із Законами України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.

  3. Рекомендувати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, переглянути власні нормативно-правові акти за переліком згідно з додатком 4 та привести їх у відповідність із Законами України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

  4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 цього розпорядження, який набирає чинності через шість місяців після його опублікування.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67