• In English
 • Урядом схвалено Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року та затверджено план завдань та заходів з її реалізації.

  Метою Стратегії є визначення довгострокової державної політики, спрямованої на забезпечення стабільного нарощування обсягів експорту продукції (товарів, послуг, технологій) вітчизняного сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

  Результатом реалізації Стратегії стане зростання обсягу виробництва та збільшення експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної галузі, розширення номенклатури та зміну структури експорту в напрямку збільшення частки продукції з високою доданою вартістю, географічна диверсифікація напрямків експорту (відкриття нових ринків) та розширення експортних можливостей для малих та середніх підприємств.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 10 липня 2019 р. № 588-р
  Київ
  Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року

  1. Схвалити Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року, що додається.

  2. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року, що додається.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та місцевим держадміністраціям:

  забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

  подавати щокварталу до 5 числа  Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Кабінетові Міністрів України.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75