• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 29 грудня 2021 р. № 1805-р
  Київ
  Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022—2025 роки та плану заходів з її реалізації

  1. Схвалити такі, що додаються:

  Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2022—2025 роки;

  план заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022—2025 роки.

  2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

  забезпечити своєчасне виконання плану заходів, схваленого цим розпорядженням;

  подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству фінансів інформацію про хід виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України;

  подавати щороку до 1 березня року, наступного за звітним періодом, Міністерству фінансів інформацію про результати реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням, стан досягнення мети за кожним компонентом системи управління державними фінансами, а також оцінку стану досягнення стратегічних цілей для підготовки узагальненого аналітичного звіту та подання його до 1 червня Кабінету Міністрів України.

          Прем’єр-міністр України                                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80