• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 20 жовтня 2021 р. № 1363-р
  Київ
  Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року

  1. Схвалити такі, що додаються:

  Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року (далі — Стратегія);

  операційний план реалізації у 2022—2024 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року.

  2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

  привести програмні документи Кабінету Міністрів України та програми економічного і соціального розвитку областей, районів і міст у відповідність із Стратегією;

  подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів інформацію про стан виконання операційного плану реалізації у 2022—2024 роках Стратегії.

  3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів:

  подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України звіт про стан реалізації Стратегії;

  подати Кабінетові Міністрів України до 1 вересня 2024 р. проект операційного плану реалізації Стратегії на 2025—2027 роки та до 1 вересня 2027 р. проект операційного плану реалізації Стратегії на 2028—2030 роки.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти в межах реальних можливостей бюджету, необхідні для виконання заходів Стратегії.

  5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час формування проектів місцевих бюджетів передбачати кошти в межах реальних можливостей бюджетів, необхідні для виконання заходів Стратегії.

  Прем’єр-міністр України                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80