• In English
 • Кабінет Міністрів України прийняв рішення про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

  Стратегія визначає концептуальні засади формування та пріоритети реалізації державної політики в галузі транспорту, спрямовані на інтеграцію національної транспортної мережі до міжнародної транспортної мережі, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу задля створення конкурентоспроможної та ефективної національної економіки.

  Для реалізації положень Стратегії Кабінет Міністрів затверджуватиме трирічні плани заходів, які розроблятиме Мінінфраструктури разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 30 травня 2018 р. № 430-р
  Київ
  Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року

  1. Схвалити Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року, що додається.

  2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174 “Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3280).

  3. Міністерству інфраструктури разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади:

  розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2018—2020 роки з реалізації Національної транспортної стратегії, схваленої цим розпорядженням;

  починаючи з 2021 року розробляти та подавати Кабінетові Міністрів України проект трирічних планів заходів з реалізації Національної транспортної стратегії, схваленої цим розпорядженням.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21