• In English
 • Уряд схвалив Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури України.

  Мета документа — визначення основних напрямів, механізмів і строків комплексного правового врегулювання захисту критичної інфраструктури та створення системи державного управління у сфері її захисту. 

  Створення зазначеної системи захисту спрямоване на забезпечення стійкості критичної інфраструктури до загроз усіх видів, включаючи загрози  природного і техногенного характеру, загрози, спричинені протиправними діями та будь-якими комбінаціями з переліченого.

  Концепція закладає якісно новий рівень державного управління у цій сфері та передбачає сучасні підходи до управління безпековими ризиками, оптимізоване використання наявних ресурсів, гнучкість та швидкість реагування на інциденти та кризи.

  Реалізація Концепції розрахована на десятирічний термін (з 2017 по  2027 роки) та поєднує у собі проведення законодавчих перетворень, інституційні й організаційні зміни існуючої системи захисту критичної інфраструктури.

  Нагадаємо, що до об’єктів критичної інфраструктури відносяться підприємства та установи, які є стратегічно важливі для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення, виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних матеріальних та фінансових збитків, людських жертв.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 06 грудня 2017 р. № 1009-р
  Київ
  Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури

  1. Схвалити Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури, що додається.

  2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами і установами у двомісячний строк розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про критичну інфраструктуру та її захист”.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29