• In English
 • Уряд схвалив Концепцію розвитку гірських територій українських Карпат.

  Прийняття акта обумовлено необхідністю запровадити комплексний підхід до вирішення проблемних питань розвитку гірських територій, що дозволить створити необхідні організаційні, правові та фінансові передумови для їх збалансованого розвитку.

  Реалізація концепції сприятиме ефективному територіальному розвитку Карпатського регіону та дасть можливість забезпечити:

  вирівнювання диспропорцій в регіональному розвитку шляхом реалізації спільних проектів, спрямованих на розв’язання проблем розвитку Карпат;

  підвищення конкурентоспроможності гірських територій шляхом започаткування нових виробництв, збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення;

  посилення економічної співпраці в регіоні шляхом розвитку туризму, збереження історико-культурної спадщини, розвитку макрорегіональних інноваційних екосистем;

  підвищення транспортної та інформаційної доступності на гірських територіях;

  охорону навколишнього природного середовища шляхом раціонального управління природними ресурсами, диверсифікації джерел енергії, додержання норм екологічної безпеки тощо.

  Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 03 квітня 2019 р. № 232-р
  Київ
  Про схвалення Концепції розвитку гірських територій українських Карпат

  1. Схвалити Концепцію розвитку гірських територій українських Карпат, що додається.

  2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати в установленому порядку в шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 82