• In English
 • Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердив план заходів щодо її реалізації.

  Основною метою документа є реалізація ініціатив “Цифрового порядку денного України 2020” (цифрова стратегія) для усунення бар’єрів на шляху цифрової трансформації України у найбільш перспективних сферах.

  Це планується досягти шляхом стимулювання економіки та залучення інвестицій, подолання цифрової нерівності, поглиблення співпраці з ЄС у цифровій сфері та розбудови інноваційної інфраструктури країни та цифрових перетворень.

  Реалізація заходів Концепції має забезпечити:

  стимулювання економіки та залучення інвестицій;

  основу для трансформації вітчизняних індустрій в конкурентоспроможні та ефективні за рахунок їх “цифровізації”;

  вирішення проблеми “цифрового розриву”, наближення “цифрових” технологій до громадян, у тому числі, шляхом забезпечення доступу громадян до широкосмугового Інтернет, особливо у селищах та невеликих містах;

  створення нових можливостей для реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних, креативних і «цифрових» індустрій та бізнесу;

  розвиток експорту “цифрової” продукції та послуг (ІТ-аутсорсинг).

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 17 січня 2018 р. № 67-р
  Київ
  Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації

  1. Схвалити Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки, що додається.

  2. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки, що додається.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

  забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

  подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

  4. Координацію виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67