• In English
 • Уряд затвердив Концепцію Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року.

  Метою програми є забезпечення розбудови системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів і Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в умовах децентралізації та запровадження комплексних дій та заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого явища.

  Виконання Програми дасть змогу знизити рівень домашнього насильства, насильства за ознакою статі та забезпечить захист прав постраждалих осіб через удосконалення системи запобігання та протидії такому насильству, удосконалення відповідної нормативно-правової бази, запровадження дієвого механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

  Зокрема, за результатами виконання Програми буде забезпечено:

  зростання довіри громадян до суб’єктів, що здійснюють заходи у зазначеній  сфері, подолання психологічних та інших бар’єрів у прийняті та реалізації рішень щодо звернення до цих суб’єктів з приводу такого насильства;

  доступність і якість надання необхідних соціальних послуг;

  зростання кількості притягнених до відповідальності кривдників;

  підвищення рівня обізнаності населення з даних питань;

  спеціальну підготовку фахівців з числа суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі тощо.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 10 жовтня 2018 р. № 728-р
  Київ
  Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року

  1. Схвалити Концепцію Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, що додається.

  Визначити Міністерство соціальної політики державним замовником Програми.

  2. Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73