• In English
 • Уряд схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.

  Основною її метою є забезпечення ефективного функціонування та розвитку існуючої мережі автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутами міжнародних та національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів, реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування.

  Виконання програми дасть змогу забезпечити:

   покращення транспортно-експлуатаційного стану понад 9,1 тис. кілометрів автомобільних доріг за основними маршрутами, зокрема між обласними центрами;

  створення передумов для розширення мережі автомобільних доріг загального користування, що забезпечить свободу пересування незалежно від місця проживання, більш ширше використання експертного та логістичного потенціалу України;

  стимулювання виробництва та випуску нових зразків вітчизняної будівельно-дорожньої техніки та обладнання;

  стимулювання зовнішнього і внутрішнього інвестора до вкладення інвестицій у різноманітні промислові і сільськогосподарські проекти;

  створення умов для розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до вимог європейських і світових стандартів.

  Фінансування Програми передбачається здійснити за рахунок коштів державного бюджету, міжнародних фінансових організації та інших джерел. Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для її виконання, становить 322 575 млн. грн., з них кошти державного бюджету – 175 901 млн. грн.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 11 січня 2018 р. № 34-р
  Київ
  Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки

  1. Схвалити Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки, що додається.

  Визначити Міністерство інфраструктури державним замовником Програми.

  2. Міністерству інфраструктури разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у тримісячний строк розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21