• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 листопада 2019 р. № 1415-р
  Київ
  Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року

  1. Схвалити Державну стратегію у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року, що додається.

  2. Міністерству охорони здоров’я разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити у шестимісячний строк розроблення трирічних планів заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  забезпечити виконання розробленого плану заходів;

  подавати щокварталу до 25 числа наступного місяця Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 30 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України.

          Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 73