• In English
 • Уряд спрямував кошти, отримані від Європейського Союзу в рамках реалізації спільної з ЄС програми співробітництва, на заходи з регіонального розвитку.

  Загальний обсяг фінансування становить 172,5 млн. гривень.

  Прийняття такого урядового рішення дозволить, за рахунок бюджетних коштів, джерелом отримання яких є фінансові ресурси зовнішньої допомоги ЄС, що надходять в рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України, укладеної 27 листопада 2014 року між Урядом України та ЄС, здійснити зокрема додаткове фінансування:

  проектів регіонального розвитку, відібраних відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Європейського Союзу;

  заходів з удосконалення методики та порядку обчислення індексу конкурентоспроможності регіонів згідно із стандартами ЄС та індексу регіонального людського розвитку і розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року;

  заходів із створення геоінформаційної системи регіонального розвитку;

  удосконалення системи моніторингу і оцінки регіональної політики.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 11 квітня 2018 р. № 236-р
  Київ
  Про розподіл у 2018 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для підтримки регіональної політики

  1. Відповідно до статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” розподілити залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, що обліковується за Міністерством фінансів у сумі 172 489 тис. гривень, джерелом формування якого є другий варіативний транш коштів секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу, отриманий в рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за програмою 2751270 “Підтримка регіональної політики України” для здійснення заходів щодо підтримки регіональної політики.

  2. Забезпечити:

  Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

  Державній казначейській службі — перерахування зазначених у пункті 1 цього розпорядження коштів Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

  Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства — використання зазначених бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 “Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 92, ст. 3001).

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 71