• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 15 грудня 2021 р. № 1662-р
  Київ
  Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік

  1. Відповідно до абзацу сьомого частини третьої статті 1032 Бюджетного кодексу України здійснити у 2021 році розподіл резерву коштів освітньої субвенції за бюджетною програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” згідно з додатком 1.

  2. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201020 “Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена” на 1076,9 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201030 “Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення” на 15000 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201080 “Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів” на 1989,9 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти” на 199000 тис. гривень;

  зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету за програмою 2201210 “Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти” на 707,5 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків за програмою 2201260 “Загальнодержавні заходи у сфері освіти” на 15367,7 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 15192,7 тис. гривень, видатки розвитку — 175 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201380 “Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій” на 20210,5 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків за програмою 2207010 “Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови” на 9521,1 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 8822 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 248,5 тис. гривень), видатки розвитку — 699,1 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211210 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти” на 796,9 тис. гривень згідно з додатком 2;

  зменшення обсягу видатків за програмою 2211230 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 95775,0 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 91197,6 тис. гривень, видатки розвитку — 4577,4 тис. гривень) згідно з додатком 2;

  зменшення нерозподіленого обсягу видатків розвитку за програмою 2211260 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” на 1557,8 тис. гривень згідно з додатком 2;

  зменшення обсягу видатків за програмою 2211280 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти” на 74417,1 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 703,9 тис. гривень, видатки розвитку — 73713,2 тис. гривень) згідно з додатком 2;

  збільшення обсягу видатків за програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 435420,4 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 27347,7 тис. гривень, видатки розвитку — 408072,7 тис. гривень) згідно з додатком 2.

  3. Використання освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, та забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти здійснюється на засадах співфінансування:

  для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності більше 1,1: не більш як 70 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для бюджетів сільських та селищних територіальних громад з індексом податкоспроможності більше 1,1: не більш як 80 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 20 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для бюджетів територіальних громад з індексом податкоспроможності 1,1 та менше: не більш як 90 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для бюджетів територіальних громад, заклади яких розташовані у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів.

  Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, включаючи залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

  Обов’язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

  Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.

  4. Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється для комунальних закладів загальної середньої освіти у такій черговості:

  1) опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб, які будуть утворені протягом 2022 року;

  2) інші опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

  3) інші заклади загальної середньої освіти з кількістю учнів 100 та більше, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/ об’єднані/ реорганізовані протягом 2022 року та мають здобувачів освіти, які відповідно до законодавства потребують підвезення.

  5. Для закладів загальної середньої освіти, в яких освіту здобувають особи з особливими освітніми потребами, які відповідно до законодавства потребують підвезення, обов’язково здійснюється придбання шкільних автобусів, обладнаних не менш як двома пасажирськими місцями для осіб з особливими освітніми потребами, двома пасажирськими місцями для супроводжуючих, а також повинні мати не менше двох місць, обладнаних для крісел колісних.

  6. Забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти здійснюється для закладів загальної середньої освіти та їх філій з кількістю учнів 1—4 класів у закладі (філії) не менше 20 осіб, в яких відсутні туалети у приміщеннях будівель (корпусів) закладу освіти, де проводяться навчальні заняття.

  7. Установити, що у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час закупівлі матеріалів та обладнання для забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти видатки розвитку, визначені розподілом резерву коштів освітньої субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

  8. Обласним держадміністраціям:

  1) здійснити у I кварталі 2022 р. розподіл обсягу освітньої субвенції, що збільшується, між місцевими бюджетами на забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти;

  2) здійснити закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та забезпечити постачання придбаних автобусів до закладів загальної середньої освіти;

  3) подавати щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству освіти і науки інформацію про використання освітньої субвенції у розрізі закладів освіти, для яких здійснено придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, та у приміщеннях яких забезпечено створення належних санітарно-гігієнічних умов.

  9. Установити, що:

  1) бюджетні кошти, передбачені додатками 1 і 2 до цього розпорядження, на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, та забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступних бюджетних періодах з урахуванням цільового призначення субвенції;

  2) Міністерство освіти і науки інформує щомісяця до 20 числа Міністерство фінансів про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).

  10. Забезпечити:

  1) Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

           Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73