• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 16 грудня 2020 р. № 1570-р
  Київ
  Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік

  1. Відповідно до статті 18 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” здійснити у 2020 році розподіл резерву коштів освітньої субвенції за бюджетною програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” згідно з додатком 1.

  2. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201010 “Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки” на 1800 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 1500 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201020 “Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти” на 4714,3 тис. гривень (з них оплата праці — 3100 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201030 “Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення” на 15000 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201080 “Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів” на 1261,2 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201100 “Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності” на 4927,3 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201170 “Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти” на 553,8 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 553,8 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти” на 142833,5 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків за програмою 2201260 “Загальнодержавні заходи у сфері освіти” на 90169,1 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 15169,1 тис. гривень (з них оплата праці — 2106,6 тис. гривень), видатки розвитку — 75000 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків за програмою 2201380 “Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва” на 11313,3 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 9717 тис. гривень, видатки розвитку — 1596,3 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201470 “Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами” на 7054,5 тис. гривень (з них оплата праці — 5792,8 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків за програмою 2207010 “Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови” на 17094,3 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 16894,3 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 344,3 тис. гривень), видатки розвитку — 200 тис. гривень);

  зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211210 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти” на 554,9 тис. гривень згідно з додатком 2;

  зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211230 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 11569,5 тис. гривень згідно з додатком 2;

  зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211260 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” на 19209 тис. гривень згідно з додатком 2;

  збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 328054,7 тис. гривень на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, згідно з додатком 2.

  3. Використання освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється на засадах співфінансування:

  для закладів, що фінансуються з обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила понад 40 000 осіб: не більш як 70 відсотків — за рахунок освітньої субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для закладів, що фінансуються з бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила менш як 40 000 осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад: не більш як 90 відсотків — за рахунок освітньої субвенції та не менш як 10 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення: не більш як 95 відсотків — за рахунок освітньої субвенції та не менш як 5 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів.

  Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, включаючи залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

  4. Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється для комунальних закладів загальної середньої освіти у такій черговості:

  1) опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб, які будуть утворені протягом 2021 року;

  2) інші опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

  3) інші заклади загальної середньої освіти з кількістю учнів 100 та більше, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/ об’єднані/реорганізовані протягом 2021 року та мають здобувачів освіти, які відповідно до законодавства потребують підвезення.

  5. Обласним держадміністраціям:

  1) здійснити придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі;

  2) забезпечити постачання придбаних автобусів до закладів загальної середньої освіти;

  3) подавати Міністерству освіти і науки щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, а також до 10 листопада та 10 грудня інформацію про використання освітньої субвенції у розрізі закладів освіти, для яких здійснено придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

  6. Установити, що:

  1) бюджетні кошти, передбачені додатками 1 і 2 до цього розпорядження для придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції;

  2) Міністерство освіти і науки щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформує Міністерство фінансів про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).

  7. Забезпечити:

  1) Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73